Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Ekibimiz
Daire Başkanı Muhammed Rafet YİĞİT

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1020 
myigit@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
İstanbul Aydın Üniversitesi 

Koordinatör Omca ALTIN
( Dr)

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1057 
oaltin@fsm.edu.tr 
İzmir Ekonomi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul üniversitesi 
Memur Özlem KAZAN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1058 
okazan@fsm.edu.tr 
Bartın Üniversitesi 


Uzman Onur  YOLAY

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

/
oyolay@fsm.edu.tr 
Fatih Üniversitesi 
Haliç Üniversitesi Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi